top of page
Solar Energy

עתיר אנרגיה מתחדשת

איתך מהפרטים הכי קטנים ועד ההישגים הכי גדולים

‭‬

עתיר אנרגיה מתחדשת היא חברת אינטגרציה טכנולוגית וחדשנית בתחום האנרגיה המתחדשת. לצוות החברה נסיון רב בביצוע פרויקטים משולבים, במספר תחומי התמחות: הנדסת חשמל, מערכות בקרה של מתח נמוך, עבודות קונסטרוקציה ועבודות הנדסה אזרחית. צוות הניהול של החברה מורכב ממנהלי פרוייקטים מנוסים, עם ליווי של יועצים קבועים בעבודה משותפת מזה שנים רבות. בחטיבת הביצוע שלנו תמצאו מהנדסים עתירי ניסיון בתחום הנדסת הבניין והחשמל.

 

להקמת מתקן סולארי צד תפעולי וצד כלכלי. כאשר אתה בוחר בחברת עתיר אנרגיה מתחדשת כל פרויקט מתחיל בתכנון קפדני של המשימה, כך שהלקוח יכול לדעת מראש כמה אנרגיה וכמה ערך מייצר המתקן. מרכיב חיוני בהצלחתנו הוא שמירה קפדנית על תקנים ובטיחות, זאת תוך עמידה ביעדים של עלויות ולוחות זמנים.

החברה שמה דגש‭ ‬על‭ ‬פיתוחים‭ ‬טכנולוגיים חדשניים וייחודיים ומביאה עמה תנופת עשייה הנגזרת מניהול מאות פרויקטים בשטח - הכל תוך תכנון הנדסי מוקפד, דגש על הפרטים הקטנים ביותר ופתרונות הנדסיים וטכנולוגיים יצירתיים. אבל מעבר למקצוענות, לפרפקציוניזם, לידע ולניסיון - אנו גאים ביכולתנו להבין לעומק את צרכי לקוחותינו, וביכולתנו לצעוד עמם יד ביד בדרך למימוש אופטימלי של הפוטנציאל האנרגטי של נכסיהם.

 

עתיר אנרגיה מתחדשת משלבת ראיית עולם רחבה וחשיבה עתידנית, יחד עם שירות אישי ויחסים חמים וחבריים עם כל לקוחותיה - שילוב מנצח‭ ‬להבטחת‭ ‬הצלחת הפרויקטים ולמיקסום כדאיותם ורווחיותם‭ ‬לאורך‭ ‬שנים רבות‭.‬‬

Anchor 2

תחומי הפעילות

atir_pic6.png

עמדות טעינה לרכב חשמלי

‭‬

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

Anchor 3
atir_pic66.png

אנרגיות ראשוניות

‭‬

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

Anchor 4
atir_pic9.png

ביוגז /פירוליזה

‭‬

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

Anchor 5
atir_pic8.png

טכנולוגיות חדשניות

‭‬

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד.

זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה או דרך. זהו טקסט דמה בלבד ואין להתייחס אליו.

bottom of page